Slaget

Slaget er bygget i efteråret 1996 - det lille ungeslag i efteråret 2003.

Flyve- og avlsslaget

blev opført i efteråret 1996 og de første duer blev sat ind på slaget juleaften i 1996.

Slaget er på ialt 54 kvm. fordelt således, slagets længde er på ca. 21 meter heraf ca. 16 meter i fronten bredden er ca. 2,5 meter, indvendig er slaget delt op i 9 slagafdelinger.

Afdelingerne er fordelt således : Disse 9 afdelinger er opdelt i 6 afdelinger til flyveduer (4 x 12 reder og 2 x 8 reder). Et avlsslag med 16 reder, en afdeling med pt. 16 enkehunreder og endelig en afdeling til totalhunner med 48 siddepladser.

I tilknytning til avlsslaget er der en voliere som er 5 x 3 meter.

Af disse afdelinger råder et ungt medlem i foreningen Carsten Andersen, som har sine duer hos os, over 1 afdeling af 12 reder og 5 - 8 reder i den øvrige del af slaget.

Ungeslaget

blev opført i efteråret 2003, efter at vi i flere år havde rigtigt dårlige resultater med ungerne og heraf følgende meget store tab på ungerne. De tidligere ungeslag, som i dag er slaget hvor total hunner og enkehunsrederne er placeret havde simpelthen for lidt eller for dårlig luft og dette medførte, at ungerne næsten konstant havde problemer med luftvejene og at for at disse skulle være i orden måtte vi bruge mange medicin kure og dette er jo ikke holdbart i længden.

Derfor blev vi enige om i efteråret 203 at opføre et nyt ungeslag på 4,0 x 2,0 meter opdelt i 2 rum med 54 siddepladser til unger i hver.

Den forreste halvdel af slaget er udelukkende med trådnet og det har vist sig, at ungerne ikke længere har problemer med luftvejene efter at de opholder sig her, så vi må sige at det var en god investering.

Slaget set i grundplan.

Slaget set i tværsnit.